phan-tich
1

Tải Sách Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh

Do yêu cầu từ nhà xuất bản, Ebook Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh đã dừng cung cấp. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh với giá ưu đãi rẻ nhất dành riêng cho thành viên website bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Download Ebook

3

Web Tải Ebook Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Miễn Phí, Đánh Giá Sách Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh, Đọc Sách Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Online, Ebook Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Cho Điện Thoại, Download Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh .prc .pdf .doc .epub .txt, Ebook Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Free Ebook, Xem Sách Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Trực Tuyến Online, Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh Review Sách

Cuốn Phân tích và ra quyết định kinh doanh là bản dịch từ ấn bản gốc quốc tế Business Decision Making thuộc bộ Cẩm nang Kinh doanh của Nhà xuất bản BPP Learning Media nổi tiếng thế giới. Bộ sách được thiết kế theo chuẩn đào tạo Chương trình Cao đẳng quốc gia Anh về lĩnh vực Kinh doanh (Pearson BTEC Higher National qualifications in Business).

Cuốn sách sẽ trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng về bốn khía cạnh: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày và sử dụng thông tin, từ đó giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu. Việc ra quyết định có phương pháp và hiệu quả là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để con người thành công trong cuộc sống và công việc, đặc biệt đối với các doanh nhân, những người luôn phải đối mặt với vấn đề tối ưu hóa nguồn lực khan hiếm để đạt hiệu quả trong kinh doanh.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân Tích Và Ra Quyết Định Kinh Doanh”