nguyen-van-linh
1

Tải Sách Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử

Do yêu cầu từ nhà xuất bản, Ebook Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử đã dừng cung cấp. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử với giá ưu đãi rẻ nhất dành riêng cho thành viên website bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Download Ebook

3

Web Tải Ebook Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Miễn Phí, Đánh Giá Sách Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử, Đọc Sách Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Online, Ebook Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Cho Điện Thoại, Download Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử .prc .pdf .doc .epub .txt, Ebook Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Cho Android - Iphone - IOS, Download Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Free Ebook, Xem Sách Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Trực Tuyến Online, Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử Review Sách

“Trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo nước ta, Nguyễn Văn Linh – mà chúng tôi gọi là Mười Cúc, anh Út theo tập quán Nam Bộ – có một chỗ đứng khá đặc biệt. Nhắc anh Mười Cúc tức nhắc thời kỳ chuẩn bị Đồng Khởi ở miền Nam, tức nhắc buổi đầu gian nan kháng chiến chống Mỹ, cũng ở miền Nam, tức nhắc công cuộc đổi mới toàn đất nước nhen nhóm sau ngày đại thắng 30-4… Là một trong những nhân vật trung tâm trong các biến chuyển mang tầm chiến lược kể trên, anh Nguyễn Văn Linh thuộc gương mặt lớn của Việt Nam hiện đại… Đơn giản, thanh bạch, thủy chung với vợ, yêu con cháu, thù địch với thói quan liêu, phô trương hình thức, gian tham, hách dịch… đời tư của anh có thể nói gọn như vậy.”

(Trần Bạch Đằng)

Tập sách giới thiệu bài viết của nhiều người và từ tình cảm, từ những kỷ niệm, từ những mối quan hệ mà tác giả có cách phản ánh, thể hiện và cảm nhận riêng. Định hướng chung của tập sách là cố gắng nói lên một phần những cống hiến, tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với dân tộc, đất nước, xã hội và gia đình. Tập sách được trình bày dưới dạng các chương gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh với tiến trình lịch sử phát triển của đất nước.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nguyễn Văn Linh – Hành Trình Cùng Lịch Sử”